Články

O právu

Koronavirus (COVID-19) postihl všechny oblasti denního života, právo nevyjímaje. Jedná se o bezprecedentní situaci, v jejímž důsledku může dojít k ochromení běžného fungování společností a s tím i možnosti řádného a včasného plnění závazků. Níže uvádím způsoby vypořádání se s takto nastalou situací v rámci obchodních závazkových vztahů.