Ceník

Ušetřím Vám nejen Vaše nervy

Snažím se Vám šetřit kapsu

Právní služby poskytuji vždy s ohledem na následný užitek a jejich cenu. Pořádek dělá přátele a dobré vztahy, proto dopředu individuálně sjednávám transparentní způsob účtování. Při poskytování právních služeb se snažím minimalizovat náklady a postupovat tak, abyste měli průběžný přehled o Vašich výdajích. Mým cílem je poskytování právních služeb nejvyšší kvality za co nejnižší cenu.

Bankovní spojení: č. ú.: 1038847009/2700, IBAN: CZ4827000000001038847009, BIC/SWIFT: BACXCZPP

Vážený spotřebiteli, spor vzniklý při poskytování právních služeb lze též řešit mimosoudně před  Českou advokátní komorou. Více informací na webových stránkách www.CAK.cz