Ceník

Ušetřím Vám nejen Vaše nervy

Snažím se Vám šetřit kapsu

Právní služby poskytuji vždy s ohledem na následný užitek a jejich cenu. Pořádek dělá přátele a dobré vztahy, proto dopředu individuálně sjednávám transparentní způsob účtování. Při poskytování právních služeb se snažím minimalizovat náklady a postupovat tak, abyste měli průběžný přehled o Vašich výdajích. Mým cílem je poskytování právních služeb nejvyšší kvality za co nejnižší cenu.

Vážený spotřebiteli, spor vzniklý při poskytování právních služeb lze též řešit mimosoudně před  Českou advokátní komorou. Více informací na webových stránkách www.CAK.cz